İrlanda’da Üniversite Eğitimi

İrlanda’da üniversite diploması almak için 3 yıl okumak gereklidir. Türkiye’de lise bitirip İrlanda’da eğitim görmeye giden bir kişi önce hazırlık eğitimine tabi tutulur. İrlanda’da lise mezunları A-Level denilen bir eğitime tabi tutulur sonrasında üniversite eğitimi alırlar.

İrlanda’ da 7 tane Üniversite vardır. İrlanda’da üniversite okumanın en büyük avantajı eğitim yılının 3 yıl olmasıdır. İrlanda Üniversitelerinin tümü YÖK tarafından tanınmaktadır. Diğer anadili İngilizce olan birçok ülkeye kıyasla üniversite ücretleri çok ekonomiktir. Lisans eğitimleri yıllık 9 bin Euro ile 13 bin Euro arasında değişmektedir.

İrlanda’ da öğrenci yerleştirmeler yaptığımız olduğumuz Üniversiteler aşağıda görüldüğü gibidir.

 

İRLANDA HAKKINDA

İrlanda 6 Aralık 1921′de İngiltere’ den bağımsızlığını almıştır. 29 Aralık 1937′ de yürürlüğe giren anayasasında çok partili parlamenter rejimle yönetilen bir Cumhuriyet olarak tanımlanmaktadır.İrlanda’da 4 eyalet vardır: Leinstet, Munster, Connact ve Ulster başkent Dublin’ dir. İrlanda Cumhuriyeti bugün idari açıdan 27 bölge konseyine bölünmüştür. İrlanda adasının Katolik ve Protestan şeklinde ikiye bölünmesi İrlanda’nın siyasi yaşamını etkileyen en önemli faktördür.Ülkenin nüfusu 1996 sayımlarına göre yaklaşık 3.620.000’dir. İrlanda’da km kare başına 56 kişi düşmektedir. Ülke, 19.yy’ın başından itibaren önemli bir dış göç olayıyla karşı karşıyadır.

Nüfusun ancak %5’i günlük yaşamda İrlanda’ nın resmi dili olan Galce’ yi birinci dil olarak kullanmaktadır, %95’i ise günlük yaşamda sürekli İngilizce kullanır.

 

İRLANDA’ DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

İrlanda'da Üniversite Eğitimiİrlanda’da yükseköğretim, üniversiteler, teknoloji enstitüleri ve diğer uzmanlık kolejleri ile sağlanmaktadır. Bunların yerel yönetimleri yoktur, fakat iştirakçileri (temsilcilikleri) bulunmaktadır.Akademik yıl Eylül’den Temmuz’a kadar sürer. Eğitim dilleri İngilizce ve Gal dilidir.

Üniversiteler temel ve uygulamalı araştırmalar ile birlikte ağırlıklı olarak lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. Üniversite diploması almak için 3 yıl okumak gereklidir. Ancak öncesinde bir yıllık Foundation eğitimi alınabilmektedir. Veterinerlik, mimari ve diş hekimliği öğrenimi beş, tıp ise altı yıl sürmekte, master/yüksek lisans eğitimi bir yıl yapılmakta ve tez sunularak mezun olunmaktadır.İrlanda’nın eğitim sisteminde diğer ülkelere göre bazı farklılıklar görülür. İrlanda’da lisans eğitimi 3 yıldır. Türkiye’de lise bitirip İrlanda’da eğitim görmeye giden bir kişi önce hazırlık eğitimine tabi tutulur.İrlanda’da lise mezunları A-Level denilen bir eğitime tabi tutulur sonrasında üniversite eğitimi alırlar. Türkiye’deki lise mezunları, İrlanda’da üniversite eğitimi almak istediklerinde A-Level düzeyinde kabul edilmediklerinden Foundation eğitimine alınırlar.

 

İRLANDA’ DA ÜNİVERSİTE

İrlanda’da üniversiteye başvuru için gerekli belgeler;

* Lise diploması
* Yüksek not ortalaması – GPA 3.0
* TOEFL ya da IELTS sınav sonucu – İngilizceniz yetersiz ise üniversitelerde İngilizce hazırlık yılı alınabiliyor

 

İrlanda’da üniversiteden kabul alabilmemiz için ikinci aşamada istenen belgeler;

* Referans mektubu
* Şimdiye kadar aldığınız sertifikalar
* Transkript belgesi
* Geleceğe yönelik beklentilerinizi, ideallerinizi anlattığınız bir yazı

Konu Hakkındaki Yorumlar

yorum

Related posts

Leave a Comment