Yeni SAT Sınavı

SAT sınavı Amerika’da lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin üniversiteye giriş sınavıdır. Günümüzde SAT sınavı Amerika dışında da birçok ülkeden üniversite kabul aşamasında kullanılmaya başlanmış bir sınav haline gelmiştir.

 

Amerika’da 2016 yılının Mart ayındaki sınavdan, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde ise Mayıs ayındaki sınavla birlikte SAT sınavında köklü değişiklikler uygulanmıştır.

 

Yeni SAT, eski SAT ve ACT sınav sonuç karşılaştırmaları:

ACT Yeni SAT Eski SAT
36 1600 2380-2400
35 1540-1590 2290-2370
34 1490-1530 2220-2280
33 1440-1480 2140-2210
32 1400-1430 2080-2130
31 1360-1390 2020-2070
30 1330-1350 1980-2010
29 1290-1320 1920-1970
28 1250-1280 1860-1910
27 1210-1240 1800-1850
26 1170-1200 1740-1790
25 1130-1160 1680-1730
24 1090-1120 1620-1670
23 1050-1080 1560-1610
22 1020-1040 1510-1550
21 980-1010 1450-1500
20 940-970 1390-1440
19 900-930 1330-1380
18 860-890 1270-1320
17 820-850 1210-1260
16 770-810 1140-1200
15 720-760 1060-1130
14 670-710 990-1050
13 620-660 910-980
12 560-610 820-900
11 510-550 750-810

 

Yeni Sınav Hakkında Kısa Kısa:

– Essay mecburi değil.

– Yanlışlar doğruları götürmüyor

– Günlük yaşamda veya üniversitede gerekmeyecek kelime bilgisi zorunluluğu kalkıyor.

– Okuma, Yazma ve Essay (Kompozisyon) bölümleri analiz, kanıt bulma ve yorum becerisi üzerine kuruluyor. Bu becerilerle Fen, Tarih ve Sosyal Bilimler konuları üzerine sorular cevaplanacak.

– Matematik bölümü problem çözme, data analizi ve üst düzey Matematiğe giriş üzerine kurgulanıyor.

– Sınavda ABD’nin kuruluş dökümanları ve dünyaya etkileri üzerine pasajlar bulunacak.

– Süre 3 saat 50 dakika (kompozisyonlu) 3 saat (kompozisyonsuz)

– Puanlama 400-1600 arası

– Cevap şıkları 4’er adet

– Bölümler: Okuma, Yazma ve Dil, Matematik, opsiyonel kompozisyon

 

Bölüm Toplam Soru Toplam Süre (dk.)
Okuma Bölümü (Reading Test) 52 65
Yazma ve Dil (Writing and Language Test) 44 35
Matematik Bölümü (Hesap makinesiz) 20 25
Matematik Bölümü (Hesap makineli) 38 55
Kompozisyon – opsiyonel (Essay) 1 adet 50
Aralar 17

 

Okuma (Reading) Soruları:

Tüm sorular çoktan seçmeli ve okuma parçaları hakkında

Bazı okuma parçaları birden fazla parçanın birlikte kullanılması şeklinde sunuluyor

Grafikler ve tablolar da kullanılmakta

Sunulan pasaj dışında öğrencilerin kendi bilgileri test edilmemekte

Sınavın okuma bölümü pasaj okuma ve yazma bölümünün parçasıdır.

 

Okuma sınavında mutlaka gelecek konular:

Klasik veya çağdaş Amerikan veya dünya literatüründen bir pasaj

Amerika’nın kuruluş belgelerinden veya dünya tarihinden bir pasaj veya pasaj seti

Ekonomi, psikoloji, sosyoloji veya diğer bir sosyal bilimlerden bir pasaj

İki adet fen bilimleri pasajı (Dünya bilimi, kimya, fizik veya biyoloji)

Okuma bölümünün sınadığı beceriler:

Kanıt Bulma Becerisi:

Okunan pasajlar içinde bir konuyu destekleyici kanıtı tespit edebilme

Yazarın kanıtları nasıl kullandığını tespit edebilme

Bir pasaj konusu ile bir grafiğin arasındaki ilişkiyi tespit edebilme

Kelime Anlamları Analiz Becerisi:

Pasajın genelinden bir kalimenin hangi anlamının kullanıldığını tespit edebilme

Yazarın kelime seçimlerinin pasajı nasıl etkilediğini tespit edebilme

Tarih, Sosyal Bilimler ve Fen Analizi Becerisi:

Yazarların tezlerini analiz edebilme

Sunulan verileri analiz edebilme

Olası sonuçları analiz edebilme

 
Yazma ve Dil (Writing and Language) Soruları:

Tüm sorular çoktan seçmeli ve okuma parçaları hakkında

Bazı okuma parçaları birden fazla parçanın birlikte kullanılması şeklinde sunuluyor

Grafikler ve tablolar da kullanılmakta

Sunulan pasaj dışında öğrencilerin kendi bilgileri test edilmemekte

Sınavın okuma bölümü pasaj okuma ve yazma bölümünün parçasıdır.

 

Matematik Soruları:

Soruların büyük bölümü çoktan seçmeli, ancak bazı sorular ise cevabı öğrencinin yazdığı türde.

Matematik sınavı hesap makinası kullanılabilen ve kullanılamayan olarak iki bölüme ayrılmıştır.

Bölümün bazı kısımları aynı senaryo üzerine birden fazla soru sorulması şeklindedir.

Soruların hedefi konular:

Cebir, Geometri, Trigonometri

Problem çözümü ve data analizi

Üst düzey Matematiğe giriş

 

Kompozisyon Yazma (Essay) Bölümü:

Öğrencilerimiz önce bir pasaj okuma, yazarın tezini nasıl kurgulayarak okurları etkilediğini analiz edip, bu analizi pasajdan kanıtlarla destekleme becerilerini sergilemektedirler. Öğrenciler herhangi bir konuya katılıp katılmadıkları hakkında sorgulanmamaktadırlar.

Özetle Essay, kompozisyon yazma bölümü okuduğunu anlama, analiz yeteneği ve de fikirlerini derleyerek yazma becerisini ölçen bir bölümdür.

Essay bölümü her üniversite tarafından şart koşulmamaktadır. Essay bölümünü şart koşan okullar için tıklayın

 

Türk öğrenciler ve SAT sınav gerekliliği
SAT sınavı Amerika’da üniversite okumak isteyen her Amerikalı öğrencinin girmek zorunda olduğu bir sınavdır. Ancak her yabancı öğrencinin Amerika’da üniversiteye gidebilmek için mutlaka girmek zorunda olduğu bir sınav değildir. Fakat prestijli bir üniversiteye gitmek isteyen veya akademik ya da spor bursu almayı hedefleyen her uluslararası öğrencinin de girmek zorunda olduğu bir sınavdır.

 

Türk öğrencilerin en zorlandıkları bölüm hangisidir?
Ana dili İngilizce olmayan dünyanın birçok farklı ülkesinde lise eğitimini tamamlamış öğrenciler gibi Türk öğrenciler de bu üç bölümden en çok Critical Reading adı verilen okuduğunu anlama bölümünde sorun yaşamaktadırlar.

Türk öğrenciler matematik bölümünde ise Crtitical Reading bölümünün tam aksine, sınava giren Amerikalı yaşıtlarına oranla çok daha yüksek başarı sergilemektedir. Bu durumun ana sebebi ise Türk Eğitim Sisteminde lise seviyesinde verilen matematik eğitiminin hem işlenen konular hem de işleniş yoğunluğu yönlerinden Amerikan Lise Eğitim Sistemine oranla çok daha kapsamlı ve ağır olmasıdır.

 

Sınav notlandırma sistemi
Her bölümü 800 üzerinden derecelendirilen SAT sınavı toplam 1600 puan üzerinden notlandırılmaktadır.

 

Hyper-Score sistemi nedir?
Hyper-score sistemi bazı üniversiteler tarafından uygulanmaktadır. Hyper-score puan hesaplaması birden fazla girilmiş SAT sınavlarının en yüksek bölümlerinin hesaplanarak ortaya çıkartılan ve öğrencilerin yararına olan bir hesaplama sistemidir.

 

SAT Subject sınavları
SAT sınavının ikinci aşaması SAT Subject (SAT Branş) sınavıdır. SAT Subject sınavları: U.S. History, World History, Math Level 1, Math Level, Biology/EM, Chemistry, Physics, French, French with Listening, German, German with Listening, Spanish, Spanish with Listening, Modern Hebrew, Italian, Latin, Chinese with Listening, Japanese with Listening.

SAT Subject testlerinin süreleri 1 saattir.

 

SAT ve SAT Subject sınavlarına ne zaman girilmeli?
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu SAT sınavına lise 11 ve 12. sınıflarda girmektedirler. Sınava giren öğrencilerin yarıdan fazlası sınava en az iki kere girmektedirler. SAT Subject sınavlarına ise gireceğiniz branşın okuldaki eğitimi tamamlandığında ara vermeden girmenizde fayda vardır. Böylece taze bilgiler unutulmadan sınavdan olabilecek en yüksek notu almanız mümkün olmuş olur. Aynı sınav gününde ya SAT sınavına ya da azami üç adete kadar SAT Subject sınavına girebilirisiniz. Hangi sınav günü, hangi SAT Subject sınavlarının sunulduğuna önceden bakıp planlamanızı ona göre yapmanız gereklidir.

 

SAT ve SAT Subject sınavlarına nasıl hazırlanılmalı?
SAT ve SAT Subject sınavlarına aynen TOEFL, IELTS, GRE ve GMAT sınavlarında da olduğu gibi sınavın tecrübeli profesyonel eğitmenleri ile size özel hazırlanacak ve eksiklerinizi tamamlamayı hedefleyen özel program içeriği eşliğinde hazırlanılmalıdır. Mini grup veya normal sınıflarda alınan  standart eğitimler zaten çok sıkışık bir programa sahip öğrencilerin zamanlarını boşa harcamaktan başka bir işe yaramamaktadır. Bu tür toplu eğitimlerde öğrenciler gereksiz yere zaten iyi oldukları bilgileri tekrar öğrenerek zamanlarını harcarken aynı zamanda standart üstü desteğe ihtiyaç duydukları eksiklikleri de yeterince alamamaktadırlar. Dolayısı ile yurt dışında üniversite eğitimine devam edebilmek için hayati önemi olan okul not ortalaması, Amerikan üniversiteleri için çok önemli olan okul dışı aktiviteler (extra-curriculur activities) ve TOEFL gibi girilmesi gereken diğer sınavlara hazırlanıldığı bu yoğun süreçte SAT sınav hazırlığı için toplu sınıf eğitimlerinde eğitim almak gerek zaman gerekse boşa giden eğitim hesaplandığında maliyet anlamında ciddi bir kayıt demektir.

Sınava olması gerektiği gibi öğrencimize özel hazırlanmış program içeriği, öğrencilerimizin akademik ve sosyal programlarına uyacak şekilde gün ve saatlerde özel programlanan eğitimler vasıtası ile hem tam olarak gerekli olduğu kadar eğitim alınabildiği gibi, içerik olarak da sadece öğrencinin eksikleri tamamlanmakta ve zaten iyi olduğu bölümlerle boşa zamanı harcanmamaktadır.

 

Sınav kayıt ücreti ne kadardır?
SAT Sınav kayıt ücreti $47,5 USD, Essayli sınav ise $64,5 USD‘dir. Ancak Amerika dışında sınava girecek tüm öğrenciler bir de ek $43 USD‘lik uluslararası sınav giriş ücreti ödemektedirler. SAT Subject testlerinin ise kayıt ücretleri sınav içeriğine göre değişmektedir.

 

2019, 2020 ve 2021 yılı için SAT sınav tarihleri

2019 Yılı SAT Sınav tarihleri:

9 Mart (sadece ana SAT), 4 Mayıs, 1 Haziran (sadece branş sınavları), 5 Ekim, 2 Kasım (sadece branş sınavları), 7 Aralık

2020 Yılı SAT Sınav tarihleri:

14 Mart (sadece ana SAT), 2 Mayıs, 6 Haziran (sadece branş sınavları), 29 Ağustos, 3 Ekim, 5 Aralık

2021 Yılı SAT Sınav tarihleri:

13 Mart (sadece ana SAT), 8 Mayıs, 5 Haziran (sadece branş sınavları)

Sınav kaydı sınav tarihlerinden en geç 30 gün öncesine kadar yapılabilmektedir. Tam sınav son kayıt tarihleri ve kayıt olmak için bize ulaşınız (TURKABROAD tarafından sınav hazırlık desteği alan öğrencilerimize ücretsiz sınav kayıt hizmeti sunulmaktadır)

 

Türkiye’deki Sınav Merkezleri

Şehir Test Merkezi Test Merkezi Adresi Merkez Kodu
Ankara Bilkent Üniversitesi Laboratuarı + Intl School Doğu Kampüsü 06800 59908
Ankara Türk-Amerikan Derneği Cinnah Caddesi No:20 06690 59906
Bursa TED Bursa Koleji 21 Yüzyıl Caddesi Mürsel Köyü 16940 59912
Erzurum Bilkent Erzurum Laboratuarı Erzurum Bilkent Kampüsü Erzurum 59920
İstanbul Avusturya Lisesi KART CINAR SOKAK NO. 2, ISTANBUL, TURKEY 59929
İstanbul Robert Kolej Arnavutköy 34345 59930
İstanbul OZEL OGUZKAAN KOLEJI KARTALTEPE MAH, INCIRLI CAD, ISTANBUL, TURKEY 59933
İzmir İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi no:476 35290 59950
Mersin TARSUS AMERICAN SCH CENGIZ TOPEL CAD. CAMINUR MAH., TARSUS, TURKEY 59980

 

Sınava zamanında kayıt yaptıramazsam ne yapabilirim?
SAT sınavlarında son başvuru tarihi kaçırıldığı taktirde bekleme listesi (waitlist) sistemi imkanı bulunmaktadır. Bu listeye sadece internet üzerinden kayıt amaçlı açılmış hesabınız üzerinden isminizi yazdırabilirsiniz. Bu listeye de en geç sınava 5 gün kalana kadar isminizi yazdırmış olmanız gerekmektedir.

Internet üzerinden bekleme listesine kaydınız yapıldığında, onay biletinin çıktısını alıp sınav günü diğer gerekli standart evraklarla birlikte yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Sınav günü ise bu sistem ek listeye ismini yazdırmış kişilerden  – eğer sınavda yer varsa – erken gelme sırasına göre sınava alınmaları ile işlemektedir. Dolayısı ile sınav günü olabildiğince erken sınav merkezinde hazır olunması gerekmektedir.

Tabi unutulmaması gereken husus bu listeye isim yazdırmış olmanın sınava girebilmenizi hiç bir şekilde garanti etmediğidir.

 

Sınav günü!
Sınav günü yanınızda bulunması gerekenler:

Sınav giriş belgesi (Admission Ticket)

Bu belge  sınav kaydını da yaptığınız online hesabınızdan çıktısı alınarak elde edilmektedir.

2 adet 2 numara kurşun kalem ve yumuşak bir silgi.

Resimli kimlik belgesi

Tarihi geçmemiş, geçerliliği devam eden bir belge olmalıdır.

Okumakta olduğunuz okul veya herhangi bir devlet kurumu tarafından verilmiş olmalıdır.

Kimlik orijinal olmalıdır, hiç bir şekilde fotokopi olmamalıdır.

Kimlik bilgileriniz tam, doğru ve okunaklı ve SAT sınav giriş belgesi (Admission Ticket) üzerinde yazdığı ile aynı olmalıdır. (Sınav giriş belgesinde isminiz çok uzun olduğu için tam belirmiyorsa, beliren kısmı ile kimliğinizdeki isim aynı olmalıdır.)

Belge üzerinde mutlaka güncel görüntünüzle aynı olan bir fotoğraf bulunmalıdır.

Hesap makinesi (tüm matematik soruları hesap makinesi olmadan da yapılabilmektedir)

İzin verilen hesap makineleri:

Grafik hesap makineleri

Scientific hesap makineleri

Basit, 4-işlem hesap makineleri (tavsiye edilmez)

İzin verilmeyen hesap makineleri:

Taşınabilir bilgisayar veya akıllı telefon

Cep databankları

QWERTY klavyesi olan hesap makineleri

Elektrikle çalışan, gürültü yapan veya kağıt çıktısı veren modeller

Stylus’u olmayan Sharp EL-9600 dışındaki Pad cihazları

* SAT Subject (Branş) sınavları için yanınızda bir CD çalar bulundurmanız gerekmektedir. yedek ikinci bir CD çalar ve yedek pil bulundurmanız da tavsiye olunur. Bu cihazın kayıt özellikleri olmamalıdır.

Sınava iyi ve programlı şekilde hazırlanmak, sınavdan bir gün önce yorucu aktivitelerden kaçınmak, erken saatte yatıp iyi bir akşam uykusu almak, sınav günü stresli olmamak için kalkış saatinizi, evde hazırlanma sürenizi ve de sınav merkezine ulaşım yönteminizi önceden belirleyip bu programa uymaya gayret göstermek sınavlarda başarı için çok önemlidir…

 

Tüm öğrencilerimize BAŞARILAR dileriz!

SAT ve SAT Subject Sınavları hakkında detaylı bilgi, sınav hazırlık veya ücretsiz sınav kaydı için bize ulaşın…

[ninja_form id=1]

 

Konu Hakkındaki Yorumlar

yorum

Related posts

Leave a Comment